Bộ sưu tập: Chain Team

Chain Team cung cấp tư vấn sức khỏe và sản phẩm chuyên biệt, nâng cao tiêu chuẩn thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, trở thành người tư vấn sức khỏe cho mọi người. Việc sử dụng viên nang trong suốt và bột màu tự nhiên là minh chứng cho sự kiên trì của chúng tôi đối với nguyên liệu.

Chúng tôi chỉ lựa chọn sản phẩm tự nhiên, không thêm phụ gia, để đảm bảo khách hàng sử dụng một cách an tâm.Chúng tôi từ chối sử dụng hương liệu, titan dioxide và phẩm màu tổng hợp.