商品系列: Redeye

Công nghệ của RedEye tập trung vào khả năng phát hiện máu vi mô và trong tương lai, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các kỹ thuật quang học liên quan đến các thông số phát hiện trong nước tiểu như đường huyết, protein nước tiểu, acid uric, ceton cơ, và nhiều hơn nữa, và phát triển sản phẩm không đòi hỏi sử dụng hóa chất. Với các thành viên nghiên cứu và phát triển là điểm hoạt động chính, chúng tôi tích hợp đa lĩnh vực quang học, cơ sở, điện tử, phần mềm và sinh học, để tạo ra các sản phẩm phát hiện sử dụng tại nhà.