Colección: Men Vi Sinh

Probiotics là những vi sinh vật có thể làm tăng thêm lợi ích sức khỏe cho cơ thể con người. Trong cơ thể của chúng ta luôn tồn tại cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, khi lợi khuẩn nhiều hơn hại khuẩn thì cơ thể sẽ được duy trì ở trạng thái khỏe mạnh, còn nếu hại khuẩn nhiều hơn lợi khuẩn thì nó sẽ hủy hoại dần các lợi khuẩn, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, yếu tố quan trọng để duy trì thể trạng sức khỏe tốt là sự cân bằng hệ sinh thái của vi sinh vật bên trong cơ thể chúng ta.