제품 정보로 건너뛰기
1 4

Ruijia

Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (Happy mother's day)

Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (Happy mother's day)

정가 1.076.000 VND
정가 할인가 1.076.000 VND
할인 품절
세금이 포함됩니다. 배송료는 결제 시 계산됩니다.

*Mua 3 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói) cùng loại
Tặng ngay 1 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói)

*Mua 5 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói) cùng loại
Tặng ngay 2 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói)

*Mua 7 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói) cùng loại
Tặng ngay 3 Hộp Collagen Ruijia Chiết xuất hoa hồng (1 Hộp/30 gói)

Tặng kèm mẫu thử hoặc quà tặng 

______________________

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Bí Quyết giữ một làn da tươi sáng của bạn là gì!?

Nếu tìm collagen chất lượng cao chiết xuất từ hoa hồng, không thể bỏ qua Collagen nhà Ruijia rồi:

- Giúp làn da trở nên căng mịn, giảm nhăn và chống lão hóa.
- Chứa 4000-5000 Da thủy phân từ da cá, kết hợp với vitamin C để tăng khả năng hấp thu collagen và chống oxy hóa.
- Collagen Ruijia chứa collagen cá, vitamin C và nhiều dưỡng chất khác từ quả mọng - Cherry giúp làn da thêm tươi sáng và mịn màng.

Hãy chia sẻ những thông tin hữu ích này với bạn bè và người thân để họ cũng có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tốt cho làn da của mình!


*ĐẶC BIỆT: Hoàn toàn không gây tăng cân như loại thông thường vì lượng Calo rất thấp.
- Thành phần (trong 1 hộp): 4000-5000 Collagen thuỷ phân, 13kcal nhiệt năng, không đường, không chất bảo quản!
- Cách sử dụng: Hộp 30 gói, ngày 1 gói trước khi đi ngủ.
- Cam kết hàng chính hãng

THÔNG TIN SẢN PHẨM COLLAGEN RUIJIA:
+ Hàm lượng Collagen thuỷ phân ổn định 4000-5000Da
+ Hiệu quả nhanh chóng và hấp thụ cao hơn
+ Tăng cường bổ sung Collagen Peptide + Cá tinh khiết Nhật Bản + các dưỡng chất đến từ các loại quả thiên nhiên được tuyển chọn sạch - an toàn: hoa hồng. Giúp duy trì “Làn Da Khỏe Trong Đẹp Ngoài”
전체 세부 정보 보기

자주하는 질문

콜라겐이란?

콜라겐은 동물의 피부와 결합 조직의 주요 구성 요소이므로 돼지 피부, 돼지 귀, 돼지 다리, 소 힘줄, 닭 피부, 닭 발, 생선 피부, 해삼 등과 같은 동물 유래 식품에는 콜라겐이 포함되어 있습니다. 그러나 , 동물성 식품은 칼로리가 상당히 높기 때문에 너무 많이 허용하면 불쾌감을 유발할 수 있습니다.

또한 동물성 식품은 가공을 하지 않고 분자구조가 크고 인체 흡수율이 낮기 때문에 콜라겐은 식단에서 콜라겐을 보충하기 어려워야 합니다. 따라서 시장에는 큰 분자에서 작은 분자로 전환되도록 가공된 많은 유형의 콜라겐이 있습니다. 콜라겐을 보충해야 하는 경우 효소 처리를 거친 저분자 콜라겐을 선택해야 합니다.

확장 보충제: 많은 사람들이 검은곰팡이, 눈곰팡이, 오크라 및 기타 음식을 점액질과 함께 먹으면 콜라겐이 많이 함유되어 있을 것이라고 잘못 생각하고 있습니다. 그러나 현실은 그렇지 않습니다. 식물성 식품은 본질적으로 콜라겐을 함유하지 않으며, 점액질과 끈적거리는 성질을 "플라스틱 물질"이라고 하며, 주요 성분은 가용성 섬유질입니다.

콜라겐을 섭취하면 어떤 이점이 있습니까?

콜라겐이 유익하다고 생각하십니까? 물론 있습니다! 콜라겐의 사용은 유지뿐만 아니라 건강에도 많은 도움이 되기 때문에 콜라겐의 4가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

기능 1: 강력한 링크

콜라겐은 시멘트의 역할을 하여 벽돌(칼슘)이 서로 붙도록 도와주고 강도를 높여주어 신체의 자유로운 활동을 만족시키는 핵심 포인트입니다.

두 번째 기능: 결점 없는 아름다움

25세부터 몸속의 콜라겐은 점차 줄어들고, 잃어버린 콜라겐을 보충할 수 있다면 모든 사람에게 인상을 줄 뿐만 아니라 매일 아침 더 행복하게 눈을 뜨게 될 것입니다. 거울 속의 나 자신!

세 번째 기능: 완벽한 스트레치 볼

체내 콜라겐이 부족하거나 충분히 합성되지 않으면 빛의 굴절과 시력 반사에 문제가 생기며, 루테인이 부족할 수 있기 때문에 주의가 필요합니다. 예상치 못한 결과.

네 번째 기능: 탄력 강화

오래된 콜라겐 섬유는 세관 벽을 손상시키고 손상시키기 매우 쉽습니다. 콜라겐을 추가하면 오래된 콜라겐 섬유를 새로운 콜라겐 섬유로 대체하여 세관 벽의 탄력을 회복하고 신진 대사를 가속화 할 수 있습니다.

콜라겐을 선택하는 방법은?

콜라겐은 인간, 동물, 물고기의 몸에만 존재하며 식물에는 절대 존재하지 않습니다. 생선의 콜라겐은 동물의 콜라겐보다 흡수력이 더 좋습니다. 콜라겐을 보충하기 위해 돼지족발, 돼지 껍질 등 접착제가 있는 음식을 먹으면 된다는 소문이 있었지만 음식에 들어 있는 콜라겐의 분자량이 너무 커서 인체가 흡수하지 못하고 흡수하지 못합니다. 신체 필요.

동물이나 물고기에서 추출한 콜라겐은 가수분해되거나 효소에 의해 분해되어 펩타이드 구조를 형성해야 하며, 이는 콜라겐의 흡수율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 가수분해나 효소 분해 없이 예비 추출만 하면 인체가 흡수 효과를 얻을 수 있는지 파악이 불가능하다.